www.akilbakis.com Temel İlkemiz Dürüst Gazetecilik ve Doğru Haberciliktir… Muhsin AKIL

0
203

Muhsin AKIL

GAZETECİLİK öyle zor bir meslek ki ne anlatmakla, ne yazmakla ne de araştırmakla üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirebiliriz! Gazetecilik hakkında detaylı/kapsamlı bilgi edinebilmek için çok yönlü bir araştırma gerekmektedir. Gazetecilik hakkında en iyi bilgi YAŞANARAK öğrenilen bilgidir. Bu meslek hakkında bilgi edinmek için herhalde herkesin illa gazeteci olmasına gerek yok. Gazeteler, kitaplar, dergiler, yazılı, işitsel, görsel basın ile birlikte internet ve sosyal medyayı devreye sokarak daha geniş bir yelpazede derinlemesine araştırmakla ancak gazetecilik hakkında bizleri tatmin edebilecek bilgilere ulaşabiliriz.

Aynı düşüncelerim YAZARLIK için de geçerlidir. Hem gazeteciliğin hem de yazarlığın farklı branşları vardır. (Örnek olarak haber, spor, magazin vb.) Yazarlığın da araştırmacı, tarihçi, siyasi, dış politika, stratejik vs. gibi branşları vardır!

Peki, konumuz farklı da olsa neden gazetecilik ve yazarlık konusu ile giriş yaparak yazımıza başladık?! Çünkü böylesi strateji, haber-yorum ve analiz ağırlıklı bir internet sitesinin gerçekçi olması için elbet ki bu siteyi yayına hazırlayan yöneticilerinin gazeteci ve yazar olmasının büyük faydası olacaktı. Bu bir tesadüf değildi çünkü 40 yılın üzerinde bu meslekle iştigal ediyorduk. Bu da bizim şansımızdı.

Biz de iki yıldır ağır-aksak, dar alanda ve şimdilik eski dost ve arkadaşlardan oluşan az bir okuyucusu ile yayınını sürdürdüğümüz www.akilbakis.com internet sitemizi önümüzdeki aylar içinde biraz olsun hareketlendirmek, daha geniş bir alana yaymak ve okuyucu kitlemizi de artırmak için şimdiden bazı çalışmalar başladık bile…

Tam 40 yıllık gazetecilik ve yazarlık hayatımda inişli-çıkışlı dönemlerim olmuştur. Ara-sıra yapmış olduğum haber, köşe yazısı ve iddialarımla gündeme gelip popüler olduğum dönemler de oldu. Fakat benim en çok korktuğum aslında popüler olmaktır. Yani şöhret!.. Çünkü ne özel hayatımın, ne içinde bulunduğum şartların ne de derin gazetecilik yapmamdaki sırların böylesi bir popülerliğe/şöhrete izin vereceğini hiç sanmam. Zaten zaman bunu doğruladı ve öyle de oldu. O yüzden az tanınıyoruz, az okunuyoruz ve az takip ediliyoruz.

Beni çok yakından tanıyanlar çok iyi bilirler ki her yazdığım yazılar, her haberler ve her iddialar mutlaka bir gerçeğe dayanır! Yani, bir gerçeğin haber, yorum ve köşe yazısı ile okuyuculara taşınmasıdır!.. 40 yıllık meslek hayatım boyunca bu meslekte ilgimi çeken güncel rutin olaylar (trafik kazası, cinayet, güncel siyasi olaylar vs…) değil tam aksine bizleri şaşırtan, kafalarımız karıştıran, perde arkası gizemli olan olaylar hep ilgimi çekmiştir. Böyle bir durum da elbet ki ‘istihbarat’ devreye giriyordu. Yani devletin istihbarat birimleri demek istiyorum. İşte ben de 40 yılın üzerindeki gazetecilik hayatımda devletin tüm istihbarat birimleriyle haşır-neşir oldum. Zaman geldi bu konuda uzmanlaştım. O yüzden birçok yazım, haberim ve iddialarım ses getirmiştir!..

Oysa ki bu meslekteki yegane amacım; inançlarım, vatanım, devletim, bayrağım, kültürüm ve ahlaki değerlerimin korunması, ayakta kalması ve ebedi yaşatılmasdır.  Yaşantımda zaman zaman zikzaklar, aksaklıklar, inişler-çıkışlar olduysa da işte ben bu milli ve ulvi değerlerimden ömrüm boyunca asla taviz vermedim. Gazetecilik ve yazarlığın sürüklediği maceralardan uzak durdum. Çünkü popülerliğe/şöhrete kapılarımı kapatmıştım. Ancak benim dışımdaki gelişmelere müdahale edemezdim. Örnek: bir dönem Reha Muhtar’ın, bazı gazete ve televizyonlarla birlikte bazı internet sitelerinin beni önplana çıkartarak elimizde olmadan popülerliğe/şöhrete taşıdığı gibi. Bu atmosferden kurtulmanın yolu bir süre telefonları kapatmak ve bulunduğun şehri terk etmekti! Ben de öyle yapmıştım. Zaman içinde de unutulmuştum.

Şu anda biz de www.akilbakis.com internet sitesi olarak sosyal medyanın içindeyiz. Fakat şu içinde bulunduğumuz günlerde internet ve sosyal medyadaki yalan/sahte ve dezenformasyona uğramış o kadar çok haberle karşı-karşıya kalıyoruz ki… İnanın örnek vermekle bitiremeyiz… İşte Biz www.akilbakis.com olarak bilhassa bu hususta çok dikkat ederek bu tür yalan/sahte ve dezenformasyona uğramış ya da uğratılmış haberlerin önüne geçmek için de okuyucularımızı sürekli bilgilendireceğiz.

Yine bu konuya değinmeden de geçemeyeceğiz. İnternet ve Sosyal Medyada Yalan/Sahte ve Dezenformasyona Uğramış Haberlerin Önüne Nasıl Geçebiliriz?! Böyle bir soruyu cevaplandırmak için bu hususta bildiklerimizi okuyucularımızla paylaşmamızda fayda var.

Son çeyrek asırda medyadaki yenilik, gelişim, (değişim sürecini etkileyen) teknolojik ilerlemeler internet ve sosyal medyayı doğurmuştur. Dünyada yazılı, işitsel, görsel basın ve yayın zaman içinde çağ atlayarak internet ve sosyal medyanın da eklenmesiyle bugün inanılmaz boyutlara ulaştığına hepimiz şahit olmaktayız. Tabi ki yazılı, görsel ve internet medyacılığın bu ileri düzeydeki değişim, gelişim ve ilerlemesinin pozitif/olumlu yönleri olduğu gibi bir de negatif/olumsuz yönleri de ortaya çıkmıştır. İster-istemez bu durumun negatif/olumsuz etkileri arasında yanlış/yalan ve sahte haberlerin yaygınlaşması karşımıza çıkmıştır. Yani internet ve sosyal medyada sözkonusu bu yanlış/yalan ve sahte haberlerle mücadele için çalışmalar başlatılmıştır. Bu yönde iki çalışmaya Teyit.com ve diğeri de snopes.com’u örnek gösterebiliriz.

İnternet ve sosyal medyada bahsetmiş olduğumuz yanlış/yalan ve sahte haberlerin yol açtığı hassas ve çok önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Maalesef böylesi bir yaygınlaşmanın sonucunda objektif/gerçekçi haberlerine çarpıtıldığına şahit olmaktayız. İnternet ve sosyal medyadaki yalan/yanlış ve sahte haberler insanların duygularını, vicdani kanaatlerini, temel inanç ve değerlerini müthiş bir şekilde etkilemeye başladığını belirtmek isteriz.

Böylesi bir gidişata dur diyebilmek, böylesi bir dezenformasyona engel olabilmek, böylesi bir sahte, yanlış ve asılsız haberlerin önüne geçebilmek için yapılacak tek şey toplumun bu konularda bilinçlendirilmesidir.

Gerçi toplumdan önce internet üzerinde yayın yapan sosyal medya kuruluşlarının bu konular üzerinde eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir.

Toplumda yanlış algılara yol açan, yanlış yönelimlerin önünü açan ve yanlış bir bilinçaltı oluşumuna sebep olan böylesi dezenformasyoların perde arkasında politik, sosyal ve ekonomik çıkarların olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Bütün bunlar; troll, sahte hesaplar (bot) ve devası sosyal medya platformları üzerinden Twitter ve Facebook  uzantılarındaki ses, görüntü ve metinler üzerindeki oynama ve değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu durumun daha büyük boyuta taşınmasının örneğini siber korsanlık olarak gösterebiliriz.

Maalesef internet ve sosyal medyadaki bu tür çarpıtmalar, yalan/yanlış haberler, dezenformasyonlar; fanatik, bilinçsiz ve ahlaki değerlerden yoksun bazı kişilerin, grupların benimsedikleri siyasi parti, görüş ve düşünceleri ön plana çıkma hevesinden kaynaklanmaktadır. Oysaki bu tür bilinçsiz, fanatik ve ahlaki değerlerden yoksun kişiler ve gruplar böyle yapmakla aslında en büyük zararı kendi benimsedikleri siyasi partiye, siyasi görüşe ve siyasi düşünceye vermekteler.

İşte bu yüzden yanlış/yalan ve dezenformasyon haberciliğinin önüne geçebilmek için Teyit.org ve Snopes.com gibi araştırma ve doğrulama platformları devreye girmekte…  Zaten bu tür doğrulama platformların kuruluş faaliyetlerinin amaçları; yanlış/yalan haberciliğin önüne geçebilmek ve dezenformasyonları ortadan kaldırabilmektir. Bu tür platformların yalan/yanlış haberin önüne geçebilmek için tek yapılacak şey asıl kaynağını araştırmak ve çevrimiçi ve çevrimdışı kaynaklar kullanılarak bu tür yalan-yanlış ve sahte haberlerin doğru mu yanlış mı olduğunun teyidini sağlanmalıdır. Aynı zamanda elde edilen sonuçların yine yazılı, görsel, internet ve sosyal medya üzerinden okuyucular ile paylaşması gerekmektedir. Her şeyden önce toplumun bu yönde eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir. İnternette ve sosyal medyada yayınlanan olağanüstü şüphecilik doğuran bu tür absürt, saçma, müphem haberlere hemen inanmadan önce doğruluğunun araştırılması gerekir. Bunun için de önce kendi imkanlarımızı kullanarak, olmadı, yukarıda bahsetmiş olduğumuz doğruluk platformlarını temsil eden kuruluşları takip ederek asıl gerçek kaynağa ulaşabiliriz.

Şimdi gelelim bana bu yazıyı yazdırtan asıl konumuza. Haber-Yorum, Analiz ve Strateji ağırlıklı www.akilbakış.com internet sitemizin daha çok okunması için şu anda sitemizi takip eden bir avuç eski dost, arkadaş ve yeni dostların sadece beğenmesi, okuması değil aynı zamanda PAYLAŞMASI…

Yani www.akilbakis.com internet sitemizden daha çok kişinin haberdar olması için www.akilbakis.com  sitemizin daha çok paylaşılması diyoruz…